Zmluvy – rok 2018

ZMLUVY:

  Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1. ZO SZPB Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 Základná organizácia SZPB
2. Klub dôchodcov Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 Klub dôchodcov Smižančan
3. ILCO klub Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 ILCO klub Smižany
4. TJ Slovan Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 TJ Slovan Smižany – šachový oddiel
5. ZO SZTP Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 SZTP
6. Dominik Maniak Hudobné vystúpenie   31.1.2018 ĽH Dominika Maniaka
7. Jelen Drums, s.r.o. Hudobné vystúpenie   31.1.2018 JELEN DRUMS
8. Čarovné ostrohy Tanečné vystúpenie 31.1.2018  Čarovné ostrohy
9. Kolektívna zmluva  Zmluva  31.1.2018 Kolektívna zmluva.compressed 
10. RaJ, ochotnícke divadlo Zmluva o spolupráci 2.2.2018 Ochotnícke divadlo RaJ
11. Brantner Nova, s.r.o.  Zmluva o prenájme reklamnej plochy  5.2.2018  BRANTNER NOVA
12. Cyklo Špak Darovacia zmluva  9.2.2018 CYKLO ŠPAK
13. Fun for people Zmluva o sprostredkovaní akcie 26.4.2018 FUN FOR PEOPLE
14.  Spišské osvetové stredisko Zmluva o spolupráci  3.5.2018   Sp.osvet.stredisko
15. osobnyudaj.sk, s.r.o. Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.5.2018 OSOBNY UDAJ
16. dynamika s.r.o. Hudobná komédia 22.5.2018 DYNAMIKA
17. Drišľak, s.r.o. Hudobné vystúpenie 1.6.2018 DRIŠĽAK
18. Urpín Vystúpenie 2.6.2018 FS Urpín
19. ÚPSVaR Zmluva – dotácia 3.6.2018 Zmluva
20. SOZA Hromadná licenčná zmluva 3.6.2018 SOZA lic.zmluva
21. MKSR Kultúrne poukazy 23.7.2018 Zmluva MKSR 2018
22. ZUŠ Užívanie nebytových priestorov 1.9.2018 ZUŠ
23. ZERO Event s.r.o. Hudobné vystúpenie 14.9.2018 Zero Event
24. SOZA Hromadná licenčná zmluva 14.9.2018 SOZA Kermeš
25. Silné reči Vystúpenie 4.10.2018 Silné reči
26. Svetlana Strauch Prenájom nebytových priestorov 15.10.2018 Svetlana Strauch
27. KSK Zmluva o poskytnutí dotácií 15.12.2018 Cesta na slobodu

 

Created and hosted by www.kits.sk