Zmluvy – rok 2019

ZMLUVY:

  Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1. ILCO klub Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ILCO klub 1
2. Klub dôchodcov Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva – Klub dôchodcov 2
3. TJ Slovan Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva Stuhlák 2019 3
4. ZO SZPB Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva Dzurej 2019 4
5. ZO SZTP Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva Kubala 2019 5
6. ZŠ Komenského  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ZŠ Komenského 6
7. ZŠ Pov.Sv.Kríža Prenájom nebytových priestorov    20.1.2019 Zmluva ZŠ Povýšenia SVK 7
8. ZUŠ Prenájom nebytových priestorov    20.1.2019 Zmluva ZUŠ 8
9. ZUŠ Prenájom nebytových priestorov     20.1.2019 Zmluva ZUŠ 2019 9
10. Kolektívna zmluva Zmluva  20.1.2019 kolektívna zmluva 2019
11. Zmluva FPU  Zmluva 19.8.2019 Zmluva FPU 2019 
12. Zmluva FPU Zmluva 7.5.2019 Zmluva FPU SFS 2019
Created and hosted by www.kits.sk