Zmluvy – rok 2020

ZMLUVY:

  Dodávateľ / odberateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Dokument
1. KB Art, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 2. 3. 2020 Zmluva o nájme KB Art
2. Poľnohospodárske družstvo „Čingov“ Smižany Prenájom nebytových priestorov 6. 3. 2020 Zmluva o nájme PD Čingov Smižany
3. Ashop s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 10. 3. 2020 Zmluva o nájme Ashop
4. ZVL, pozemkové spoločenstvo Smižany Prenájom nebytových priestorov 20. 3. 2020 Zmluva o nájme ZVL
5. Adam Polomský Prenájom nebytových priestorov 24. 4. 2020 Zmluva o nájme Adam Polomský
6. Ashop s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 21. 5. 2020 Zmluva o nájme Ashop – 05_2020_K
7.  Zina Čisláková Prenájom nebytových priestorov 11. 6. 2020 Zmluva o nájme Zina Čisláková
8.  TYMEX, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 24. 6. 2020 Zmluva o nájme Tymex 07_2020_K
9. Daniel Koháni Prenájom nebytových priestorov 25. 6. 2020 Zmluva o nájme Kohani 8_2020_K
10. DOTORE s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 1_2020_D – DOTORE s.r.o.
11. TEMERITAS s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 2_2020_D – TEMERITAS s.r.o.
12. ILCO Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 1_2020_S ILCO
13. Klub dôchodcov Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 2_2020_S Klub dôchodcov
14. TJ Slovan Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 3_2020_S Šach
15. SZPB Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 4_2020_S SZPB
16. SZZP Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 5_2020_S SZZP
17. ZŠ Komenského Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 6_2020_S ZŠ Komenského
18. ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 7_2020_S ZŠ Povýšenia
19. ZUŠ Smižany Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 8_2020_S ZUŠ
20. FSk Smižančanka Prenájom nebytových priestorov 1. 7. 2020 9_2020_S FSk Smižančanka
21. TYMEX, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 10. 7. 2020 Zmluva o nájme Tymex 09_2020_K
22. ÚPSVaR SNV Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe 20. 7. 2020 Dohoda o AP – UPSVaR SN
23. Vypredaj s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 28. 7. 2020 Zmluva o nájme Vypredaj 10_2020_K
24. Lucia Javorská Prenájom nebytových priestorov 3. 8. 2020 Zmluva o nájme Lucia Javorská 11_2020_K
25. BARMAX s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 26. 8. 2020 3_2020_D – BARMAX s.r.o.
26. Mgr. Iveta Štrauchová Prenájom nebytových priestorov 27. 8. 2020 Zmluva o nájme Iveta Štrauchová 12_2020_K
27. BARMAX s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 1. 9. 2020 3_2020_D Dodatok1 – BARMAX s.r.o.
28. avalnew, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 14. 9. 2020 Zmluva o nájme avalnew 13_2020_K
29. Drevall s.r.o. Zmluva o dielo 9. 10. 2020 Zmluva o dielo – podlahy KD Drevall s.r.o.
30. Drevall s.r.o. Zmluva o dielo 16. 11. 2020 Zmluva o dielo – podlahy KD Drevall s.r.o. zasadačka
31. TYMEX, s.r.o. Prenájom nebytových priestorov 23. 11. 2020 Zmluva o nájme Tymex 14_2020_K
32. ÚPSVaR SNV Dohoda o poskytnutí finančného príspevku 9. 12. 2020 Dohoda ÚPSVaR SNV
33. TG – Transgroup s. r. o. Prenájom nebytových priestorov 15. 12. 2020 4_2020_D – TG TRANSGROUP s.r.o.

 

Created and hosted by www.kits.sk