FSk Smižančanka

Folklórna skupina Smižančanka

Folklórna skupina Smižančanka vznikla v novembri 1970 z iniciatívy malej skupiny žien. V prvých rokoch pôsobila ako ženská spevácka skupina, ale neskôr sa rozrástla a vznikli prvé scénicky spracované programové bloky, s ktorými prišli aj prvé vystúpenia a úspechy. Bohatý repertoár skupiny obsahuje 24 scénicky spracovaných programových blokov, ktoré sa zameriavajú na piesne, tance a zvyky z obce Smižany. Folklórna skupina má za sebou bohatú činnosť, veľký počet vystúpení a ocenení v rámci obce, okresu, kraja a Slovenska, natáčanie v televízii („Zahrajte mi takúto“, „Cesty za folklórom“, „Najkrajšie z východu“, „Kapura“) i nahrávanie v rozhlase. V roku 2003 bolo vydané MG a CD pod názvom „Koňe mam na jarcu“.

Smižančanka reprezentuje obec Smižany na folklórnych slávnostiach a festivaloch najčastejšie v rámci spišského regiónu. Každoročne sa zúčastňuje podujatí: Smižianske folklórne slávnosti, Spišské folklórne slávnosti, Podvihorlatské folklórne slávnosti v Porube p. Vihorlatom ale má za sebou aj účinkovanie na folklórnych festivaloch v Heľpe, Liptovskej Tepličke, v Rejdovej a vo Východnej. V júli 2015 sa Smižančanka zúčastnila Medzinárodného folklórneho festivalu Čerpotok 2015 v Rumunsku. Už niekoľko rokov sa umiestňuje v zlatom pásme na regionálnych či krajských kolách súťaží Hudobný folklór dospelých a Nositelia tradícií. V mesiacoch júl-august 2017 skupina úspešne reprezentovala tradičnú ľudovú kultúru Spiša a obec Smižany v Gmina Kamienica – Poľsko a na Kultúrnom lete v Černomorci – Bulharsko.

Folklórnu skupinu viedli v posledných rokoch Mária Kopecká, Peter Svetkovský a Mgr. Marta Pramuková. Od septembra 2015 je skupina pod taktovkou etnologičky Mgr. Viktórie Svetkovskej a hudobne ju doprevádza na akordeóne Marián Joščák a Martin Lapšanský, ale aktívne spolupracuje aj s ľudovými hudbami z okolia. V súčasnosti folklórna skupina pracuje pod Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch a jej členovia sa stretávajú každú sobotu o 19.00 h v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch.

Kontakt:

Mgr. Marta Pramuková (vedúca skupiny) – mobil: 0903 589 035


FS Smižančanka  – „Plánovaný program vystúpení“ v mesiacoch máj – august 2018

05.05. 2018/sobota – Smižany – regionálna súťaž „Nositelia tradícií“ – otvorenie (spev) 

23.05. 2018/streda – SNV – „Archívne dni v SR“  –  Reduta ( spev a koleso) 

03.06. 2018/nedeľa – Smižany – „Smižianske slávnosti“  – pásmo „S perinami“

17.06. 2018/nedeľa – Smižany – „Celoslovenská konferencia včelárov“ – Múzeum

22.06.2018/nedeľa – Smižany „Vyšná“ – spevy – oslava k jubileu 

24.06.2018/nedeľa – Spišské Podhradie – „Spišské folklórne slávnosti“ – „S perinami“ 

28. 07. 2018/sobota Liptovská Teplička – folklórne slávnosti – pásmo „S perinami“

31.07.2018/utorok – Fajna folklórna fotka – zaslatie foto z FS v Liptovskej Tepličke

03. – 05. 08. 2018 – Poruba pod Vihorlatom –„FS – pásmo „S perinami“

25. 08. 2018/sobota – Žakarovce – „Dni Janky Guzovej“ – pásmo „S perinami“

08.09.2018/sobota – B.Bystrica – Radvanský jarmok – „Slovenský deň kroja“

29.09.2018/ – Smižany – „Stretnutie slovanských skautov“, Stefani (spev, koleso)

 


Facebook: Folklórna skupina Smižančanka

[efb_likebox fanpage_url=“https://www.facebook.com/Folklórna-skupina-Smižančanka-197938560267271/“ fb_appid=““ box_width=“500″ box_height=“300″ responsive=“0″ show_faces=“1″ show_stream=“0″ hide_cover=“0″ small_header=“1″ hide_cta=“1″ locale=“sk_SK“]

 

 

                  

Created and hosted by www.kits.sk