Kontakt

Základné údaje OKC Smižany

Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany
Korešpondenčná adresa: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
IČO: 42108071
DIČ: 2023008306

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK14 0900 0000 0005 2447 3028
BIC: GIBASKBX
IC DPH: neplatca DPH


Prevádzka kultúrny dom:
Sídlo: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany
web: http://www.okcsmizany.sk
mobil: 0908 982 722
tel.: 053 42 98 939

Zastupujúci riaditeľ
Mgr. Stanislav Beregházy
Tel. kontakt: 0918 590 123
E-mail: okc.riaditel@smizany.sk
Tel. kontakt: 0908 982 722
Pevná linka: 053 42 98 939
E-mail: okc.kultura@smizany.sk

Prevádzková doba: kultúrny dom
pondelok-piatok: 8.00 – 16.00
obedňajšia prestávka: 12.00 – 12.30
sobota – nedeľa: na objednávku

Mapa:


Prevádzka kaštieľ:
Sídlo: Tatranská 302/105, 053 11 Smižany
web:www.okcsmizany.sk
Referent informačného centra: Mgr. Mária Převor
mobil:0919 316 508
tel.:053 44 33 666

email: okc.kultura.smizany@gmail.com

Prevádzková doba: kaštieľ letná sezóna – (V. – IX.)

Pondelok nestránkový deň
Utorok – Piatok 9.00 – 17.00
obed. prestávka 12.30 – 13.00
Sobota a Nedeľa na objednávku

zimná sezóna – (X. – IV.)

Pondelok nestránkový deň
Utorok – Piatok 8.00 – 16.00
obed. prestávka 12.00 – 12.30
Sobota a Nedeľa na objednávku

Mapa:

Created and hosted by www.kits.sk