Objednávky, faktúry a zmluvy

FAKTÚRY:

ROK 2020

Faktúry odoslané 2020

Faktúry došlé 2020

ROK 2019

Kniha dodávateľských faktúr 2019

Kniha odberateľských faktúr 2019

FAKTÚRY 2019

ZMLUVY:

1. ILCO klub Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ILCO klub 1
2. Klub dôchodcov Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva – Klub dôchodcov 2
3. TJ Slovan Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva Stuhlák 2019 3
4. ZO SZPB Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva Dzurej 2019 4
5. ZO SZTP Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva Kubala 2019 5
6. ZŠ Komenského  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2019 Zmluva ZŠ Komenského 6
7. ZŠ Pov.Sv.Kríža Prenájom nebytových priestorov    20.1.2019 Zmluva ZŠ Povýšenia SVK 7
8. ZUŠ Prenájom nebytových priestorov    20.1.2019 Zmluva ZUŠ 8
9. ZUŠ Prenájom nebytových priestorov     20.1.2019 Zmluva ZUŠ 2019 9
10. Kolektívna zmluva Zmluva  20.1.2019 kolektívna zmluva 2019
11. Zmluva FPU  Zmluva 19.8.2019 Zmluva FPU 2019 
12. Zmluva FPU Zmluva 7.5.2019 Zmluva FPU SFS 2019

Rok 2018

ZMLUVY:

1. ZO SZPB Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 Základná organizácia SZPB
2. Klub dôchodcov Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 Klub dôchodcov Smižančan
3. ILCO klub Smižany Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 ILCO klub Smižany
4. TJ Slovan Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 TJ Slovan Smižany – šachový oddiel
5. ZO SZTP Smižany  Prenájom nebytových priestorov   20.1.2018 SZTP
6. Dominik Maniak Hudobné vystúpenie   31.1.2018 ĽH Dominika Maniaka
7. Jelen Drums, s.r.o. Hudobné vystúpenie   31.1.2018 JELEN DRUMS
8. Čarovné ostrohy Tanečné vystúpenie 31.1.2018  Čarovné ostrohy
9. Kolektívna zmluva  Zmluva  31.1.2018 Kolektívna zmluva.compressed 
10. RaJ, ochotnícke divadlo Zmluva o spolupráci 2.2.2018 Ochotnícke divadlo RaJ
11. Brantner Nova, s.r.o.  Zmluva o prenájme reklamnej plochy  5.2.2018  BRANTNER NOVA
12. Cyklo Špak Darovacia zmluva  9.2.2018 CYKLO ŠPAK
13. Fun for people Zmluva o sprostredkovaní akcie 26.4.2018 FUN FOR PEOPLE
14.  Spišské osvetové stredisko Zmluva o spolupráci  3.5.2018   Sp.osvet.stredisko
15. osobnyudaj.sk, s.r.o. Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby 14.5.2018 OSOBNY UDAJ
16. dynamika s.r.o. Hudobná komédia 22.5.2018 DYNAMIKA
17. Drišľak, s.r.o. Hudobné vystúpenie 1.6.2018 DRIŠĽAK
18. Urpín Vystúpenie 2.6.2018 FS Urpín
19. ÚPSVaR Zmluva – dotácia 3.6.2018 Zmluva
20. SOZA Hromadná licenčná zmluva 3.6.2018 SOZA lic.zmluva
21. MKSR Kultúrne poukazy 23.7.2018 Zmluva MKSR 2018
22. ZUŠ Užívanie nebytových priestorov 1.9.2018 ZUŠ
23. ZERO Event s.r.o. Hudobné vystúpenie 14.9.2018 Zero Event
24. SOZA Hromadná licenčná zmluva 14.9.2018 SOZA Kermeš
25. Silné reči Vystúpenie 4.10.2018 Silné reči
26. Svetlana Strauch Prenájom nebytových priestorov 15.10.2018 Svetlana Strauch
27. KSK Zmluva o poskytnutí dotácií 15.12.2018 Cesta na slobodu

ROK 2017

ZMLUVY:

  Dodávateľ Predmet zmluvy Dátum zverejnenia Odkaz
1. Mgr.Peter Marcin
Bratislava
Zábavný program – Neskoro večer  31.7.2017  Peter Marcin
2. Mária Koczková
Spišaká Nová Ves
Zmluva o dielo  31.7.2017  Mária Koczková
3. Umelecká agentúra O.W.-Music, Kuchyňa Spoločenská akcia hudobného výkonu  14.8.2017  Umelecká agentúra O.W. Music
4. mylansa s.r.o.
Lozorno
Koncert  4.9.2017  mylansa s.r.o.
5. Základná umelecká škola
Smižany
Prenájom nebytových priestorov  4.9.2017 Základná umelecká škola 
6. pixart media, s.r.o
Bratislava
Vianočný koncert  7.9.2017 pixart media, s.r.o.
7. SOZA Licenčná zmluva  18.9.2017 Licenčná zmluva
8. Úrad práce Zmluva  28.9.2017 urad prace zmluva.compressed
9. Idris Memiši
Spišská Nová Ves
Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 Idris Memiši
10. TAURIS Cassovia, s.r.o.
Rimavská Sobota
Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 TAURIS Cassovia,s.r.o.
11. ART ANDRÉE Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 A. Kopinská
12. DOTORE, s.r.o.
Smižany
Prenájom nebytových priestorov  4.10.2017 DOTORE, s.r.o.
13.  TEMERITAS s.r.o.
Spišská Nová Ves
Prenájom nebytových priestorov 4.10.2017  TEMERITAS, s.r.o.
14.   SOZA Klientské konto  16.10.2017   SOZA klientske konto
15.   Združenie vlastníkov lesa Užívanie nebytových priestorov  13.11.2017 Združenie vlastníkov lesa
16.   ZUŠ Smižany  Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017  ZUŠ Smižany
17.   ZŠ Komenského  Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017  ZŠ Komenského
18. ZŠ Povýšenia sv.kríža Užívanie nebytových priestorov 13.11.2017 ZŠ Povýšenia sv. Kríža
19. Daniel Andrijko  Hudobné vystúpenie  27.11.2017   ĽH Verbunk

 

Created and hosted by www.kits.sk