autunm
OKCEN

  
Oficiálne spúšťame nový web OKC - www.okcsmizany.sk


 
október PROGRAM OKTÓBER 2017
  Kultúrny dom Smižany •
každá sobota Folklórna skupina Smižančanka prijíma nových členov!

Organizuje: OKC  Kultúrny dom Smižany •
7.12. NESKORO VEČER Talkshow Petra Marcina
19:00 hod.
(štvrtok)
pozri plagát

Organizuje: OKC  Kultúrny dom Smižany •
3.11. KARAOKE SHOW
17:00 hod.
(piatok)
pozri plagát

Organizuje: OKC  Kultúrny dom Smižany •
15.11. PREDNÁŠKA MUDR. MIKULÁŠA ŠTEFANA
19:30 hod.
(streda)
pozri plagát

Organizuje: OKC VSTUP VOĽNÝ  Kultúrny dom Smižany •
15.10. OTTO WEITER & ANDREA FISCHER
16:00 hod.
(nedeľa)
pozri plagát

Organizuje: OKC  Rímsko-katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža •
8.10. MUSICA NOBILIS
19:00 hod.
(nedeľa)
pozri plagát

Organizuje: OKC  Kultúrny dom Smižany •
6.10. Tvorivé dielne s hlinou pre seniorov a deti
16:00 hod.
(piatok)
pozri plagát

Organizuje: OKC  Kultúrny dom Smižany •
6.10. - 15.10. SILVER BELL
9:00 - 17:00 hod.

pozri plagát

Organizuje: OKC  Kultúrny dom Smižany •
29.9. Tanečné školy na Spiši
19:00 hod.
(piatok)
pozri plagát

Organizuje: OKC


 

 

Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek:
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722.

Kaštieľ - Informačné centrum, Tatranská 105/302, Smižany
tel.:053 / 44 33 666