Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obecné kultúrne centrum Smižany na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
IČO: 42108071

DIČ: 2023008306

Nie sme platcami DPH

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa,  a.s.

Č.účtu:   0524473028/0900

Kontakt:
Obecné kultúrne centrum
Nám. M. Pajdušáka 1341/50
053 11  Smižany

Tel.: 053/4298939,  mobil: 0918590123
e-mail:  okc.riaditel@smizany.skokc.ekonom@smizany.sk

Internetová adresa: www.okcsmizany.sk

    • Nadlimitné zákazky
    • Podlimitné zákazky
    • Zákazky podľa § 9 ods. 9.
Created and hosted by www.kits.sk