Zamestnanci

RIADITEĽ
Ing. Ivan Hudák
Tel. kontakt: +421 918 590 123
E-mail: ivan.hudak@smizany.sk
okc.riaditel@smizany.sk

pre väčšie súbory využite adresu iwik.hudak@gmail.com 

Kultúrny referent
Mgr. Stanislav Beregházy
Tel. kontakt:
+421 908 982 722
E-mail:
stanislav.bereghazy@smizany.sk

Kultúrny referent
Mgr. Art. Ladislav Brandobur
Tel. kontakt:
+421 919 316 508
E-mail:
ladislav.brandobur@smizany.sk

Ekonóm
Mgr. Anna Gerčáková
Tel. kontakt: 0907 918 659
E-mail: okc.ekonom@smizany.sk

Created and hosted by www.kits.sk