Zamestnanci

RIADITEĽ
Ing. Ivan Hudák
Tel. kontakt: 0918 590 123
E-mail: ivan.hudak@smizany.sk
okc.riaditel@smizany.sk

Ekonóm
Mgr. Anna Gerčáková
Tel. kontakt: 0907 918 659
E-mail: okc.ekonom@smizany.sk

Kultúrny referent, programový referent 
Mgr. Mária Převor
Tel. kontakt: 0908 234 141
E-mail: okc.kultura.smizany@gmail.com

Kultúrny referent, výtvarník
Mgr. Daniel Fabián
Tel. kontakt: 0902 078 403
E-mail: okcvytvarnik.smizany@gmail.com

Kultúrny referent
Mgr. Iveta Štrauchová
Tel. kontakt: 0919 316 508
E-mail: okc.strauchova@gmail.com

Kultúrny referent/ materská dovolenka
Mgr. Stanislav Beregházy
Tel. kontakt: 0908 982 722
E-mail: okc.kultura@smizany.sk

Ostatní zamestnanci
Mária Dzuríková
Tel. kontakt: 0908 269 573

 

Created and hosted by www.kits.sk