Zamestnanci

Riaditeľka
PaedDr. Mária Šofranko
Tel. kontakt: 0918 590 123
E-mail: okc.riaditel@smizany.sk

Referent kultúry
Mgr. Stanislav Beregházy
Tel. kontakt: 0908 982 722
Pevná linka: 053 42 98 939
E-mail: okc.kultura@smizany.sk

Ekonóm
Mgr. Anna Gerčáková
Tel. kontakt: 0907 918 659
Pevná linka: 053 42 98 939
E-mail: okc.ekonom@smizany.sk

Kultúrny referent, výtvarník
Mgr. Daniel Fabián
Tel. kontakt: 0902 078 403
Pevná linka: 053 42 98 939
E-mail: okcvytvarnik.smizany@gmail.com

Referent informačného centra
kultúrny referent
Mgr. Mária Převor
Tel. kontakt: 0919 316 508
Pevná linka: 053 44 33 666
E-mail: okc.kultura.smizany@gmail.com

Referent informačného centra
Mgr. Marianna Komárová 
Tel. kontakt: 0919 316 508
Pevná linka: 053 44 33 666
E-mail: okc.infokultura@gmail.com


Ostatní zamestnanci
Magdaléna Džubáková
Tel. kontakt: 0918 140 720

Mária Dzuríková
Tel. kontakt: 0908 269 573

 

Created and hosted by www.kits.sk